Tapflo

Tapflo Croatia

KATALOZI

DH - max. 250 m³/h

Otvorene pumpe s koritom s hidrauličkim vijkom za dobavu idealne su za rukovanje materijalima visoke konzistencije s niskim stupnjem protočnosti i visokim sadržajem krutih tvari.

DH serija

Standardni model opremljen pravokutnim koritom i vijkom za dobavu koji pomiče proizvod u hidraulički dio. Duljina se može prilagoditi kako bi odgovarala primjeni.

DHE serija

Ovaj model ima veliko ekscentrično korito, s integriranim kolicima, idealnim za vinsku industriju u kombinaciji s destemmerima-drobilicama.

DHS i DHS - T serija

Ovaj model ima pravokutno korito i povećani vijak za dobavu koji pomiče proizvod u hidraulički dio. Duljina se može prilagoditi primjeni.

DHP serija

Model opremljen širokim koritom, jednim prekidačem mosta i vijkom za dobavu koji pomiče proizvod u hidraulički dio.

DHB serija

Ovaj model ima korito s dvostrukim vratilom prekidača mosta i povećanim vijkom za dobavu koji pomiče proizvod u hidraulički dio. Duljina se može prilagoditi primjeni.