Tapflo

Tapflo Croatia

KATALOZI

HD-DO - max. 300 m³/h

PRIMJENE

Za sve zadatke prijenosa ili cirkulacije korozivnih tekućina, koje mogu sadržavati čak i velike količine čestica ili mulja srednjeg viskoziteta. Ova serija crpki opremljena je najsuvremenijim poluotvorenim impelerom koji je fiksiran na osovinu neovisno o smjeru vrtnje

MATERIJALI

Standard je materijal PP koji pokriva vrlo širok raspon zadataka. Za visoko abrazivne tekućine (visoki postotak krutih tvari), po posebnoj narudžbi, dostupni su impeleri ili dijelovi kućišta od polietilena visoke gustoće (HMPE). Za visoko korozivne smjese kiselina na višim temperaturama dostupno je čak i kućište pumpe u potpunosti izrađeno od čistog PVDF-a.

TEHNIČKI PODATCI MOTORA

Standard: Trofazni, višenaponski, TEFC
Visoka učinkovitost: IE3 razina učinkovitosti prema. IEC60034-30
Trajni rad: S1
Višestruki napon: 220-240 V/380-415 V 50 Hz // 440-460 V 60 Hz
Klasa zaštite: IP55 (IEC 34-5/NEN-EN 60034-5)
Klasa izolacije: „F” (T = 80 °C)
Maks. temperatura okoline: -30 °C do +40 °C, na 1000 m.n.v.
Maks. relativna vlažnost: < 95 %