Tapflo

Tapflo Croatia

KATALOZI

SumPro - max. 45 m³/h

 

TEHNIČKI PODATCI PUMPI

Projektni tlak: PN 6
Standard dizajna: DIN – EN 12157
Maks. tlak sustava: nije primjenjivo; "otvoreni sustav"
Min. protok: 0,5 m3/h; BG4: 1 m3/h; BG5: 3 m3/h
Maks. protok: 45 m3/h
Maks. visina dobave: 56 m (60 Hz)
Maks. viskoznost: 250 mPas
Maks. veličina čvrstih čestica: 3 mm

TEHNIČKI PODATCI MOTORA

Standard: Trofazni, višenaponski, TEFC
Visoka učinkovitost: IE2 razina učinkovitosti prema. IEC60034-30
Trajni rad: S1
Višestruki napon: 220-240 V/380-415 V 50 Hz // 440-460 V 60 Hz
Klasa zaštite: IP55 (IEC 34-5/NEN-EN 60034-5)
Klasa izolacije: „F” (T = 80 °C)
Maks. temperatura okoline: -30 °C do +40 °C, na 1000 m.n.v.
Maks. relativna vlažnost: < 95 %
 

Kompaktna serija do 300 m3/h.

Ova serija je „close-coupled”; motor se montira izravno na prirubnicu pumpe pomoću plastične konzole. Osovina pumpe je produžena osovina motora za savršeno poravnanje i najveću stabilnost. Zahtjevi za održavanje su izuzetno niski, zahvaljujući smanjenom broju dijelova u usporedbi s konvencionalnim „cantilever” crpkama.

PRIMJENE

Za sve poslove prijenosa ili cirkulacije korozivne tekućine, koje mogu sadržavati čak i veliku količinu čestica ili mulja srednjeg viskoziteta.

Ova serija pumpi je opremljena najmodernijim poluotvorenim impelerom koji je fiksiran na osovinu neovisno o smjeru vrtnje.

MATERIJALI

Standard je materijal PPH koji pokriva vrlo širok raspon zadataka.

Za visoko abrazivne tekućine (visoki % čvrste tvari), po posebnoj narudžbi, dostupni su impeleri ili dijelovi kućišta od polietilena visoke gustoće (HMPE).

Za visoko korozivne smjese pri višim temperaturama dostupno je čak i kućište pumpe u potpunosti izrađeno od čistog PVDF-a.

Za naše manje serije možemo izraditi kućišta pumpi od PTFE-a koja se mogu nositi s jakim lužinama na višim temperaturama.