Tapflo

Tapflo Croatia

KATALOZI

HD-KR - max. 600 m³/h

Kompaktna serija - kemijski standardni HD model KR do 600 m3/h

Opet je ova serija „close-coupled”, ali je konzola izrađena od metala za maksimalnu stabilnost. Ova kompaktna izvedba, zahvaljujući smanjenom broju potrošnih dijelova u usporedbi s konvencionalnim pumpama sa spojkom, zahtijeva manje održavanja i manje povezanih troškova. Opcionalno je dostupan u vertikalnoj izvedbi Model KRV.

PRIMJENE

Za sve poslove prijenosa ili cirkulacije korozivne tekućine, čak i visoke viskoznosti, s maksimalnom učinkovitošću.

Ova serija pumpi je opremljena sa najsuvremenijim poluotvorenim balansiranim impelerom.

Pričvršćen je na osovinu neovisno o smjeru vrtnje. Od tipa 100-250 i više, zatvoreni impeler za veću učinkovitost je standardan.

MATERIJALI

Standard je materijal PPH koji pokriva vrlo širok raspon zadataka.

Za visoko abrazivne tekućine (visoki % čvrste tvari), po posebnoj narudžbi, dostupni su impeleri ili dijelovi kućišta od polietilena visoke gustoće (HMPE).

Za visoko korozivne smjese pri višim temperaturama dostupna je čak i pumpa u potpunosti izrađena od PVDF-a ili čistog PTFE-a.